Gemeente Processen Vlaanderen (België)

Efficiënte gemeenten werken met Sensus BPM Online

De publieksdienstverlening van gemeenten komt onder druk te staan door ontwikkelingen in het beleid van de overheid. Om nieuwe taken, risico’s en verantwoordelijkheden op een goede manier in te vullen, is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Procesmanagement is de manier om hier grip op te krijgen en kan bijvoorbeeld ingezet worden bij zaakgericht werken, digitalisering van diensten en dossiers, gemeentebezuiniging en efficiëntere dienstverlening.

Om gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van de processen hebben wij verschillende oplossingen en voorbeeldprocessen uitgewerkt.

Burgerzaken processen

Burgerzaken processen

Samen met een aantal Vlaamse gemeenten heeft Burgerzaken Vlaanderen kennis verzameld over werkprocessen rond burgerzaken en deze gebundeld in een standaard procesmodel.

Sensus process management stelt dit procesmodel, in samenwerking met Burgerzaken Vlaanderen, gratis beschikbaar aan alle gemeenten.

Meer >

BIC implementatie

Sensus BPM Online  

Met onze unieke Sensus BPM Online oplossing voor procesmanagement kunt u alle processen in uw organisatie in kaart brengen, verbeteren en intern delen.

Een solide fundament om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om consequent verbeteringen door te voeren.

Meer >

Waardestroom optimalisatie

Gemeenten en AVG 

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Gemeenten digitaliseren en koppelen informatie over burgers, ook privacy gevoelige informatie.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoons-gegevens. 

Meer >

Inspiratie

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2023

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2023

Mis ons niet in Beurszaal 2. Dit congres staat namelijk in het teken van ontwikkelingen en innovatie bij Vlaamse Gemeenten, waar ook uw gemeente direct profijt van kan hebben! We kijken er naar uit u te informeren over onze ontwikkelingen en nieuwste functionaliteiten en natuurlijk de Burgerzaken processen.

Lean

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft bij veel gemeenten momenteel de hoogste prioriteit. Ook de forse bezuinigingen bij gemeenten, het inkrimpen van het ambtelijk apparaat en vernieuwde regelgeving maken dat hetzelfde takenpakket door minder mensen moet worden uitgevoerd. Hierdoor wordt Lean steeds populairder binnen gemeenten.

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen en zaken die geen toegevoegde waarde leveren, en verwijdert deze zaken uit het proces.

Onze klanten

Draagvlak voor procesmanagement is belangrijk. Er is dan ook veel aandacht besteed aan de publicatie van de processen met Sensus-software. Wij kozen voor een grondplannetje van Turnhout en de gevels van de stadsgebouwen. Als medewerkers weten waar ze werken, kunnen ze ook hun processen snel vinden!

Bart Smets

Adviseur Kwaliteit, Stad Turnhout

Procesmodellen voor gemeenten

Sensus process management biedt kosteloos inzicht in de processen van gemeenten. U kunt de gemeente processen openen in Sensus BPM Online (gratis trial) en zelf bewerken.

Ons bedrijf in cijfers

– Opgericht in 2000
– Gebruikt door tientallen Vlaamse gemeenten
Ruim 20 procesmodellen kosteloos beschikbaar voor gemeenten
– Actief in meer dan 40 landen
– Meer dan 2.000 opgeleide gebruikers
250.000 actieve procesviewers