Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2023

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2023 Op dinsdag 24 oktober en woensdag 25 oktober vindt wederom het Burgerzaken Vlaanderen Congres plaats en wij zijn er dit jaar ook weer bij. Ons product, Sensus BPM Online, is de meest gebruikte...

Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Uit een bevraging bij de medewerkers van de Stad Turnhout bleek dat er onvoldoende overleg was met andere diensten en dat men niet altijd voldoende geïnformeerd is over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden. Zij gingen op zoek naar een doeltreffende manier...

Procesmanagement: het verguisde goud van uw organisatie

Het liefst had ik als titel van deze blog geschreven; “Alleen Sensus process management kan uw organisatie redden ? !!” Klinkt lekker, maar helaas niet erg geloofwaardig. Echter, Sensus process management als sterk instrument om in control te zijn… Dat klopt wel! Nou,...

Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens...