Inspiratie

Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Proces- en verbetermanagement, steeds meer op de agenda bij waterschappen. Erik Sloothaak, adviseur bedrijfsvoering en –ontwikkeling vertelt ons hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) dit inricht.

Lees meer
Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In samenwerking met juridisch adviseur Irene van Halewijn hebben wij het Proces meldplicht datalekken in Sensus BPM Designer gezet.

Lees meer