Gemeente processen

Onze oplossingen

In een tijd van bezuinigingen, nieuwe taken en risico’s is het voor gemeenten noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in processen. Procesmanagement is de oplossing om grip te krijgen op functies, taken en verantwoordelijkheden.

Sensus consultants hebben jarenlange ervaring bij gemeenten. Wij hebben al velerlei veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

Oplossingen

Burgerzaken van de toekomst

Voor Vlaamse gemeenten is het voor de dienstverlening belangrijk om een uniforme plaats van informatie uitwisseling in te richten. Ook het stroomlijnen van de frontoffice en backoffice is van belang. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk om gericht te werken aan een integraal gemeentelijk kwaliteitsbeleid. Dit heeft mede gevolgen voor de inrichting van de processen binnen de gemeentelijke organisatie.

AVG privacy Processen

Lean

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft bij veel Vlaamse gemeenten een hoge prioriteit. Ook de forse bezuinigingen bij gemeenten, het inkrimpen van het ambtelijk apparaat en vernieuwde regelgeving maken dat hetzelfde takenpakket door minder mensen moet worden uitgevoerd. Dit betekent dat gemeenten effectiever en efficiënter moeten gaan werken. Hierdoor wordt Lean steeds populairder binnen gemeenten.

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen en zaken die geen toegevoegde waarde leveren, en verwijdert deze zaken uit het proces.

AVG privacy Processen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Vlaamse gemeenten digitaliseren en koppelen informatie over burgers, ook privacy gevoelige informatie. Een belangrijke regel op het gebied van gegevensbescherming is de meldplicht datalekken: organisaties die een datalek constateren, moeten dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook bij de personen van wie de gegevens zijn. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens. Voor gemeenten biedt dit vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals het verwerken van Rijksregisternummers, paspoorten en geboorteregistraties.

Waardestroom optimalisatie

Sensus BPM Online maakt het mogelijk om waardestroom optimalisatie uit te voeren binnen uw gemeentelijke processen. Met de waardestroom optimalisatie van Sensus BPM Online meet u exact hoeveel wacht- en bewerkingstijd er in uw processen voorkomt en waar de verbeterpunten liggen. U krijgt direct inzicht in de meest efficiënte werkwijze.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?