Lean methode

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen.

Concreet is Lean een verbetermethodiek die zich richt op het verbeteren van de processen met als centrale waarde: De klant. Organisaties die gebruik maken van de Lean methode stellen de klantwaarde centraal. Processen worden dusdanig ingericht dat continu de vraag wordt gesteld of een klant bereid zal zijn te betalen voor een bepaalde processtap. Zo niet, dan wordt de processtap verwijderd. Lean bestaat uit een groot aantal tools en methodieken om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Centraal binnen Lean staan de  zeven soorten van verspillingen: wachttijd (doorlooptijden), voorraden, transport, onnodige extra’s, overproductie, defecten (fabricagefouten) en beweging (verplaatsing).

Lean en Sensus process management

Met Sensus BPM Online kunt u bedrijfsprocessen in kaart brengen en visualiseren aan de hand van de 8 iconen. Hierdoor worden verspillingen in processen direct duidelijk en zichtbaar. Door het visueel maken van processen krijgt u zicht op de verbetermogelijkheden in uw processen.

De Sensus-consultants hebben veel ervaring met het verbeteren van uw processen conform de Lean-methodiek, met gebruikmaking van de Lean-tools. Geen ingewikkelde projecten of programma’s, Lean gaat voornamelijk over gezond verstand. De Sensus-consultants kennen de Lean-tools en zijn BlackBelt gecertificeerd. Zij kunnen u helpen met het creëren van draagvlak in uw organisatie en het implementeren van de Lean methode. Draagvlak voor het Lean-verbetertraject en betrokkenheid van alle lagen is van essentieel belang als u wilt dat de organisatie efficiënter gaat werken.

Monique van Dodewaard

Monique van Dodewaard

Lean Black Belt consultant, Sensus process management

“Ik ben Lean BlackBelt gecertificeerd. Ik kan u helpen met het creëren van draagvlak in uw organisatie en het implementeren van de Lean methode. Draagvlak voor het Lean-verbetertraject en betrokkenheid van alle lagen is van essentieel belang als u wilt dat de organisatie efficiënter gaat werken!”

Gerelateerde berichten

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2022

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2022

Mis ons niet in Beurszaal 2. Dit congres staat namelijk in het teken van ontwikkelingen en innovatie bij Vlaamse Gemeenten, waar ook uw gemeente direct profijt van kan hebben! We kijken er naar uit u te informeren over onze ontwikkelingen en nieuwste functionaliteiten en natuurlijk de Burgerzaken processen.

Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Proces- en verbetermanagement, steeds meer op de agenda bij waterschappen. Erik Sloothaak, adviseur bedrijfsvoering en –ontwikkeling vertelt ons hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) dit inricht.