Waardestroom optimalisatie met Sensus BPM Online

Het toenemende aantal taken die gemeenten toegewezen krijgen vanuit de overheid en de hogere verwachting van burgers vereisen een steeds efficiëntere werkwijze binnen gemeentelijke organisaties. In allerlei verbetermethodieken, zoals Lean, Value Stream mapping, Agile en Scrum, wordt de focus steeds meer gelegd op het meten van de toegevoegde waarde binnen processen en het sturen op deze data. Dit staat bij veel gemeenten dan ook hoog op de agenda.

Inefficiëntie in processen zit vaak in wachttijd en bewerkingstijd. Door de verschillende processtappen beter op elkaar af te stemmen kan de wacht- en bewerkingstijd aanzienlijk worden verbeterd, waardoor de dienstverlening aan de klant, de burger, sneller en naar hogere tevredenheid wordt afgehandeld.

Sensus BPM Online maakt het mogelijk om waardestroom optimalisatie uit te voeren binnen uw gemeentelijke processen. Hiermee meet u exact hoeveel wacht- en bewerkingstijd er in uw processen voorkomt en waar de verbeterpunten liggen. U krijgt direct inzicht in de meest efficiënte werkwijze.

Een snelle manier om uw gemeentelijke processen te optimaliseren en verbeteren!

Zo werkt Waardestroom optimalisatie met Sensus BPM Online

 1. Werk een proces uit
  Bijvoorbeeld het proces Aanvragen bouwvergunning
 2. Vul de bewerkings- en wachttijd in per activiteit
  De duur van een intake, het beoordelen van de aanvraag en het aanmaken van een legesbrief
 3. Scenario’s
  Wijzig bijvoorbeeld de volgorde van processtappen of kies een andere functionaris
 4. Export
  Maak in Sensus BPM Online een Excel export
 5. Vergelijk en kies het beste scenario!
  De export laat u exact zien hoeveel wacht- en bewerkingstijd u per activiteit heeft en op welke processtappen winst te behalen valt
Waardestroom optimalisatie