Proces meldplicht datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens die u verwerkt moet beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 32 AVG). Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 33 AVG). Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer (artikel 34 AVG).

Proces meldplicht datalekken

In samenwerking met juridisch adviseur Irene van Halewijn hebben wij het Proces meldplicht datalekken in Sensus BPM Online  gezet. Direct aan de slag met voorbeeldprocessen? Via Process Plaza kunt u het Proces meldplicht datalekken downloaden en bewerken.

Direct aan de slag?

Via onze Process Plaza website kunt u het proces meldplicht datalekken direct open en bewerken in Sensus BPM Online.

Gerelateerde berichten

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2023

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2023

Mis ons niet in Beurszaal 2. Dit congres staat namelijk in het teken van ontwikkelingen en innovatie bij Vlaamse Gemeenten, waar ook uw gemeente direct profijt van kan hebben! We kijken er naar uit u te informeren over onze ontwikkelingen en nieuwste functionaliteiten en natuurlijk de Burgerzaken processen.