Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2022

Bezoek Sensus tijdens het Burgerzaken Vlaanderen Congres 2022 Op dinsdag 11-10 en woensdag 12 -10 vindt wederom het Burgerzaken Vlaanderen Congres plaats plaats en wij, Sensus process management, zijn ook weer van de partij. Ons product, Sensus BPM Online, is de meest...

Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Uit een bevraging bij de medewerkers van de Stad Turnhout bleek dat er onvoldoende overleg was met andere diensten en dat men niet altijd voldoende geïnformeerd is over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden. Zij gingen op zoek naar een doeltreffende manier...

Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens...