Stad Turnhout maakt processen zichtbaar

Uit een bevraging bij de medewerkers van de Stad Turnhout bleek dat er onvoldoende overleg was met andere diensten en dat men niet altijd voldoende geïnformeerd is over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden. Zij gingen op zoek naar een doeltreffende manier...

Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens...